แนะนำหน่วยงาน
งานธุรการและกำลังพล
งานการข่าวและเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานนโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์
งานส่งกำลังบำรุง
งานประชาสัมพันธ์
งบประมาณและการเงิน
งานคดีวินัยและนิติกร
กลุ่มงานสอบสวน
กองกำกับการสืบสวน
*อ่านทั้งหมด

ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกจัดหากล้องวงจรปิดเคลื่อนที่

ติดรถยนต์(๒๒/๐๙/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ ประจำสถานีตำรวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเขาแก้ว และ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว (๑๑/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรายการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารโดยการประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๑/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลง ๒๙ มิ.ย.๖๐ (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๒๓/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๒๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๒๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียด
จังหวัดชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๐๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเท้นทางแหล่งท่องเที่ยว(CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิคส์(e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๓๖๑๐๔๖๗๗) (๐๔/๐๔/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๑๐/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๙/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
"ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐"
(๒๙/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๘/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พล.ต.ต.สมหมาย  ประสิทธิ์  ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ได้จัดทำโครงการ  "ด้วยรักแทนจะปรับ  มอบหมวกผู้ว่าฯ"  "รัก(รัก) ผู้ว่า"  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และ ภ.จว.ชัยนาท  ร่วมจัดทำโครงการ

บันทึก

 

อ่านต่อ

 

 

 

เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ พ.ต.อ.สมหมาย ประสิทธิ์ รรท.ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จว.ชัยนาท

บันทึก

 

อ่านต่อ

 

 

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ รรท.ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี, พ.ต.อ.สมหมาย ประสิทธิ์ รรท.ผบก.ภจว.ชัยนาท เป็นประธานพิธีการรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท

อ่านต่อ

 

 

 

มื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.สมหมาย ประสิทธิ์ รรท.ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ดุสิต จุลเสน รอง ผบก.ฯ ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการและข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับ

บันทึก

 

 

อ่านต่อ