1
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาด อาคารเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรนางลือ รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สภ.นางลือ) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการ ถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหาพร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. รายละเอียด
เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.หนองน้อย รายละเอียด

เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.นางลือ

รายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกจัดหากล้องวงจรปิดเคลื่อนที่

ติดรถยนต์(๒๒/๐๙/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ ประจำสถานีตำรวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเขาแก้ว และ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว (๑๑/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรายการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารโดยการประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๑/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
  อ่านทั้งหมด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๒/๑๑/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๙/๑๐/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๙/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๘/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๗/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๑/๐๖/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๕/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๔/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๐๓/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๐๒/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๑๐/๐๑/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๑๒/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๑๑/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๑๐/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๙/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
"ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐"
(๒๙/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๘/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.มาโนช รัตนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมเข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โดยมี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร รรท.ผบช.ภ.๑ เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ. สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วย หัวหน้า สภ. ในสังกัด และประชาชนที่เข้ารับมอบทรัพย์สินของ จว.ชัยนาท ร่วมพิธีรับมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ

อ่านต่อ
  มื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ ,พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม , กิจกรรมมอบโค – กระบือฯ และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้า สภ.ในสังกัด และประชาชนที่เข้ารับมอบทรัพย์สินของ จว.ชัยนาท ร่วมพิธีรับมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน " คืนความสุขให้ประชาชน ลดความ เหลื่อมล้ำของสังคม " ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมี พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.๑ เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ
2
<<
>>
 

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็นประธาณในกิจกรรมการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ และอ่านสารของ ผบ.ตร. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ภ.จว.ชียนาท และ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นประธานในพิธีเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าที่ทำการ สภ.เมืองชัยนาท

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๓)(สส ๒) พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และมอบสิ่งของให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.วังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , กก.ตร.จ.ชัยนาท และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีฯ ณ สภ.วังน้ำขาว

อ่านต่อ
1
3
2
<<
>>