1
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาด อาคารเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรนางลือ รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สภ.นางลือ) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการ ถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหาพร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. รายละเอียด
เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.หนองน้อย รายละเอียด

เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.นางลือ

รายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกจัดหากล้องวงจรปิดเคลื่อนที่

ติดรถยนต์(๒๒/๐๙/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ ประจำสถานีตำรวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเขาแก้ว และ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว (๑๑/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรายการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารโดยการประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๑/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
  อ่านทั้งหมด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๙/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๘/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๗/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๑/๐๖/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๕/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๔/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๐๓/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๐๒/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๑๐/๐๑/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๑๒/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๑๑/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๑๐/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๙/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
"ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐"
(๒๙/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๘/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.อนุสรน์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก. ภ.จว.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ในพื้นที่ (Local CAT) โดยมี พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.๑ ประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และ
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เข้าร่วมแถลงผลการปฏิบัติตาม”ยุทธการขุดรากถอนโคน
โค่นต้นตอยาเสพติด” ตำรวจภูธรภาค ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์ ภ.๑

อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ  ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ,
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ,หัวหน้า สภ.ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่เข้ารับมอบทรัพย์สินของ จว.ชัยนาท ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชนฯ โดยมี พล.ต.ท.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  ผบช.ภ.๑ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล , พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ , พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล , พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ อ่านต่อ
2
<<
>>
 

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๓)(สส ๒) พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และมอบสิ่งของให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.วังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , กก.ตร.จ.ชัยนาท และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีฯ ณ สภ.วังน้ำขาว

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.๑  ประธานพร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ ภ.๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายฯให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท

อ่านต่อ
1
3
2
<<
>>