แนะนำหน่วยงาน
งานธุรการและกำลังพล
งานการข่าวและเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานนโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์
งานส่งกำลังบำรุง
งานประชาสัมพันธ์
งบประมาณและการเงิน
งานคดีวินัยและนิติกร
กลุ่มงานสอบสวน
กองกำกับการสืบสวน
ผบก.ภ.จว.ชัยนาท คนใหม่
ส่งมอบหน้าที่
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชัยนาท
*อ่านทั้งหมด