1
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาด อาคารเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรนางลือ รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สภ.นางลือ) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการ ถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหาพร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. รายละเอียด
เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.หนองน้อย รายละเอียด

เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.นางลือ

รายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกจัดหากล้องวงจรปิดเคลื่อนที่

ติดรถยนต์(๒๒/๐๙/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ ประจำสถานีตำรวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเขาแก้ว และ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว (๑๑/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรายการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารโดยการประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๑/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
  อ่านทั้งหมด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๑/๒๕๖๒) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๑๒/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๒/๑๑/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๙/๑๐/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๙/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๘/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๗/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๑/๐๖/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๕/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๔/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๐๓/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๐๒/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๑๐/๐๑/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๑๒/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๑๑/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๑๐/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๙/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
"ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐"
(๒๙/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๘/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และ พ.ต.อ.ชูชาติ โสภา ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยนาท ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็นประธาน
ในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วง เทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท และหน่วยงานในจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณ เขื่อนเรียงหิน จ.ชัยนาท

อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  พล.ต.ต.ประการ  ประจง  ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และกำลังพลจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลตำรวจจิตอาสา จากสังกัด ภ.จว.ชัยนาท และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการฯ อ่านต่อ
2
<<
>>
 

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.  พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ เป็นประธาน
ในการแถลงผลการจับกุมตัวผู้ต้องหาในคดีปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืน เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ ที่บ้านเลขที่ ๘๕/๙ ม.๕ ต อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  โดยมี พล.ต.ต.ประการ  ประจง  ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานแถลงฯ ณ สภ.หางน้ำสาคร จ.ชัยนาท

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร. และ พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี ผบก.กต.๑ จต. พร้อมคณะตรวจราชการของ จต. ได้มาตรวจราชการในส่วนของ ภ.จว.ชัยนาท .โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท

อ่านต่อ
1
3
2
<<
>>
4