ภารกิจผู้บังคับบัญชา » ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ

2 ตุลาคม 2019
1124   0

พล.ต.ต.ระพีพงษ์  สุขไพบูลย์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ โดยมี พ.ต.อ.สรรเพชญ  สุขภิมนตรี รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.สมศักดิ์  ตระการไพโรจน์  รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์  ศรีวารีรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท , ผกก.สส.ภ.จว.ชัยนาท , ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยนาท , ผกก.สภ. , สวญ.สภ., สว.สภ.ทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท , รอง ผกก.ป.,รอง ผกก.สส., หน.งานสอบสวน , หน.งานจราจร , รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท , หัวหน้าศูนย์ฯ ๑๙๑ , สว. ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท