ภารกิจผู้บังคับบัญชา » พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.หันคา จว.ชัยนาท

พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.หันคา จว.ชัยนาท

11 กรกฎาคม 2019
893   0

เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ ได้มาตรวจเยี่ยมแนะนำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของ ผบ.ตร. และ รอง ผบช.ภ.๑ พบ พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.สุวัฒน์ ตันติมาสน์ ผกก.สภ.หันคา และข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.หันคา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม โดยกำชับข้อสั่งการ ดังนี้

   ๑. ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.๑ อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำโดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม

   ๒. กำชับให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบ

   ๓. ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร. โดยเคร่งครัด

   ๔. ด้านการสืบสวนให้จัดทำข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลถอนหมายจับ ต่างด้าว CCOC ให้เร่งรัดจับกุมบุคคลตามหมายจับมาดำเนินคดีให้จงได้ โดยให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ 

    ๕. ด้านความมั่นคงให้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการติดตามสถานการณ์ความมั่นคง อย่างเคร่งครัด

   ๖. มีความเข้มข้นในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เป็นประจำ จัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสม

   ๗. ด้านความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวนตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด

   ๘. ให้กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ เรียบร้อยและจริงใจ

   ๙. ปฏิบัติตามนโยบายด้าน ปจร., ปทส., ปอร., ศปฉช., ของ รัฐบาล ตร. และ ภ.1 อย่างเคร่งครัด

   ๑๐. เพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

   ๑๑. ให้หัวหน้าสถานีประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในแบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนในความถูกต้อง เป็นธรรม และเมตตาธรรม