ข่าวสาร/กิจกรรม ภ.จว.ชัยนาท » ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจภูธรภาค ๑ สัญจร จ.ชัยนาท (กต.ตร.สัญจร)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจภูธรภาค ๑ สัญจร จ.ชัยนาท (กต.ตร.สัญจร)

27 มิถุนายน 2019
1132   0

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.พล.ต.ต.จีรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.ภ.๑ , พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจภูธรภาค ๑ สัญจร (กต.ตร.สัญจร)เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหน้าที่ของ กต.ตร.จังหวัด และกต.ตร.สถานีตำรวจ ตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ให้ กต.ตร.เป็นผู้มีบทบาท เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนในโครงการกิจการงานตำรวจ ๖ ด้าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด(ภาคประชาชน) ทั้ง ๙ จังหวัดจำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชเทวี โรงแรมชัยนาทธานี อ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท