ภารกิจผู้บังคับบัญชา » สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มา ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มา ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

3 พฤษภาคม 2019
824   0

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี พล.ต.ต.ประการ  ประจง  ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ต่อมา ในเวลา ๑๐.๑๔ น. เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมโรงพักเก่า สภ.สรรพยา โดยมี พ.ต.อ.มาโนช  รัตนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และ พ.ต.อ.เอกราช ช่วยศรี ผกก.สภ.สรรพยา เฝ้ารับเสด็จ