ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผู้กำกับการ ถึง รองผู้บังคับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผู้กำกับการ ถึง รองผู้บังคับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กุมภาพันธ์ 2022
349   0