ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ถึง รอง สว. ขนาด 10 คูหา สภ.เนินขาม จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ถึง รอง สว. ขนาด 10 คูหา สภ.เนินขาม จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2021
469   0