Breaking News
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.วังน้ำขาว ภ.จว.ชัยนาท พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ธนดล แก้วอุบล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ชูชาติ โสภา ผกก.(สอบสวน) กส.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.ต.วัชรินทร์ มะลิพันธ์ สว.สภ.วังน้ำขาว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ กต.ตร.สภ.วังน้ำขาว ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ณ สภ.วังน้ำขาว ภ.จว.ชัยนาท โดยมีข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ๑.) การจัดสถานที่ การรับแจ้งเหตุ การนั่งคอย ให้มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรค โดยให้จัดทำสัญลักษณ์บอกให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ๒.) การคัดกรองบุคคลซึ่งจะเข้ามาในสถานีตำรวจ ต้องเป็นไปตามมาตรการคัดกรองโรค โดยมีการวัดไข้ การสอบถามประวัติเบื้องต้น ว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือไม่ ๓.) จัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการควบคุมโรค ให้กับประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ ๔.) วางมาตรการในการควบคุมผู้ต้องหาให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรค หากพบว่ามีการเสี่ยง ต้องรีบติดต่อแพทย์เพื่อดำเนินการต่อไป ๕.) ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยประชาสัมพันธ์ แนวทางการควบคุมโรคที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน ๖.) รักษาสุขลักษณะที่ดี ภายในสถานีตำรวจ ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อ ทั้งนี้ รอง ผบช.ภ.๑ ได้มอบน้ำดื่ม, เครื่องดื่มชูกำลัง, หน้ากากอนามัย, หน้ากากป้องกัน (Face Shield) และสิ่งของอื่น ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ จากนั้น รอง ผบช.ภ.๑ ได้ร่วมกับ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และ กต.ตร.สภ.วังน้ำขาว มอบสิ่งของยังชีพ, เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ สภ.วังน้ำขาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผ่านรถ “พุ่มพวง” ปันสุข ตำรวจชัยนาท มาแล้วครับ (ตู้ปันสุขเคลื่อนที่) ตามนโยบายของ ผบ.ตร. ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค ๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๓ เวลา​ ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ธนดล แก้วอุบล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ รอง ผบก ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ชูชาติ โสภา ผกก.(สอบสวน) กส.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.วิโรจน์ ข้าวบ่อ ผ​กก.สภ.หนองมะโมง และข้าราชการตำรวจ สภ.หนองมะโมง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการตามคำสั่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๕ และ ๖ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครฯ ร่วมตรวจสอบ ร้านกาแฟ ๙๘ cafe’ Coffee & bubble ​และร้านเสริมสวย ปอแฮร์ดีไซน์ คิ้วสวย ภายในเขตพื้นที่ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ผลการตรวจ พบว่ามีดำเนินตามมาตราการ Social Distancing โดยคณะผู้ตรวจได้แนะนำและตักเตือน โดยได้แจ้งเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ/ผู้ดูแล​ ดังนี้ ๑.) ให้จัดให้มีการทำความสะอาด​ ภายในบริเวณร้าน​ พื้นผิวที่มีการสัมผัส​ อุปกรณ์​เครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอี้​ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ​/แอลกอฮอล์​ ก่อนและหลังให้บริการ​อย่างสม่ำเสมอ​ จัดสถานที่ทิ้งขยะ​ การกำจัดมูลฝอย​อย่างถูกวิธี​ ถูกสุขลักษณะ​อนามัย ๒.) ผู้ประกอบการ​/พนักงานทุกคนที่ให้บริการ​ ฝจะต้องสวมหน้ากากอนามัย​ตลอดเวลา/ผู้เข้าใช้บริการ​ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ๓.) ต้องจัดพนักงาน​ ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ​ร่างกายผู้ให้บริการ/ผู้เข้าใช้บริการ​ ตลอดเวลาให้บริการ ๔.) จัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ๕.) จัดเว้นระยะห่าง ๑.๕ เมตร​ สำหรับผู้ใช้บริการ และระยะห่างระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ ๖.) ให้ผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงความแออัด จัดระเบียบระยะห่าง​ หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน
เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๓ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และคุณพัชรพร สุขไพบูลย์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.นิรันดร ฟักสุบัน ผกก.สภ.วัดสิงห์, นายออสอ จิตรจุน นายก อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท, น.ส.กาญจนา จิตรจุน นายก อบต.มะฆามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ขัยนาท, พ.ต.ต.ชัยณรงค์ บุญเตี้ย สว.สภ.หนองน้อย, ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ชัยนาท, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. และ กต.ตร.ภ.จว.ชัยนาท ร่วมกันแจกอาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค ๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) – เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เขตพื้นที่ สภ.วัดสิงห์ ภ.จว.ชัยนาท – เวลา ๑๔.๔๕ น. ณ บริเวณพื้นที่ ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เขตพื้นที่ สภ.หนองน้อย ภ.จว.ชัยนาท
เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๕.๔๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.หนองน้อย ภ.จว.ชัยนาท พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ธนดล แก้วอุบล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และ พ.ต.ท.ชัยณรงค์ บุญเตี้ย สว.สภ.หนองน้อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, กต.ตร.สภ.เขาแก้ว และข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.หนองน้อย ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ณ สภ.หนองน้อย ภ.จว.ชัยนาท โดยมีข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ๑.) การจัดสถานที่ การรับแจ้งเหตุ การนั่งคอย ให้มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรค โดยให้จัดทำสัญลักษณ์บอกให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ๒.) การคัดกรองบุคคลซึ่งจะเข้ามาในสถานีตำรวจ ต้องเป็นไปตามมาตรการคัดกรองโรค โดยมีการวัดไข้ การสอบถามประวัติเบื้องต้น ว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือไม่ ๓.) จัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการควบคุมโรค ให้กับประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ ๔.) วางมาตรการในการควบคุมผู้ต้องหาให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรค หากพบว่ามีการเสี่ยง ต้องรีบติดต่อแพทย์เพื่อดำเนินการต่อไป ๕.) ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยประชาสัมพันธ์ แนวทางการควบคุมโรคที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน ๖.) รักษาสุขลักษณะที่ดี ภายในสถานีตำรวจ ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อ ทั้งนี้ รอง ผบช.ภ.๑ ได้มอบน้ำดื่ม, เครื่องดื่มชูกำลัง, หน้ากากอนามัย, หน้ากากผ้า, เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ, ถุงมือยาง, หน้ากากป้องกัน (Face Shield), เสื้อกันฝน และสิ่งของอื่น ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้ง รอง ผบช.ภ.๑ ได้ร่วมกับ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ทำการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ยังชีพ ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ จำนวน ๒ ครัวเรือน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ สภ.หนองน้อย ภ.จว.ชัยนาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓​ เวลา​ ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ธนดล แก้วอุบล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ รอง ผบก ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ปฏิกรณ์ หาญหัตถกิจ ผ​กก.สภ.เมือง​ชัยนาท และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการตามคำสั่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๕ และ ๖ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แและอาสาสมัครฯ ร่วมตรวจสอบ ร้านอาหาร ลาบเป็ด ชัยนาท ​และห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาชัยนาท ภายในเขตพื้นที่ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ผลการตรวจ พบว่ามีดำเนินตามมาตราการ Social Distancing โดยคณะผู้ตรวจได้แนะนำและตักเตือน โดยได้แจ้งเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ/ผู้ดูแล​ ดังนี้ ๑.) ให้จัดให้มีการทำความสะอาด​ ภายในบริเวณร้าน​ พื้นผิวที่มีการสัมผัส​ อุปกรณ์​เครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอี้​ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ​/แอลกอฮอล์​ ก่อนและหลังให้บริการ​อย่างสม่ำเสมอ​ จัดสถานที่ทิ้งขยะ​ การกำจัดมูลฝอย​อย่างถูกวิธี​ ถูกสุขลักษณะ​อนามัย ๒.) ผู้ประกอบการ​/พนักงานทุกคนที่ให้บริการ​ ฝจะต้องสวมหน้ากากอนามัย​ตลอดเวลา/ผู้เข้าใช้บริการ​ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ๓.) ต้องจัดพนักงาน​ ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ​ร่างกายผู้ให้บริการ/ผู้เข้าใช้บริการ​ ตลอดเวลาให้บริการ ๔.) จัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ๕.) จัดเว้นระยะห่าง ๑.๕ เมตร​ สำหรับผู้ใช้บริการ และระยะห่างระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ ๖.) ให้ผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงความแออัด จัดระเบียบระยะห่าง​ หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน
เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๑๕ น. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.๑)(สส.๑) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบนโยบายการยกระดับในการบริการประชาชน และการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบายของ ตร. ณ สภ.เมืองชัยนาท ภ.จว.ชัยนาท พบ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ธนดล แก้วอุบล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และ พ.ต.อ.ปฏิกรณ์ หาญหัตถกิจ ผกก.สภ.เมืองชัยนาท พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยม ได้รับทราบการรายงานสถานการณ์ และข้อมูลต่างๆ และกำชับการปฏิบัติราชการ ดังนี้ ๑.) ดําเนินการตามแนวทางการยกระดับการให้บริการของสถานีตํารวจในทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามหลักการสาธารณสุข และการมีจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ และให้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนออกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการอุปโภคบริโภค ๒.) ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล และ ตร. ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด เช่น ยาเสพติด, การพนันทุกรูปแบบ อบายมุข, แรงงานผิดกฎหมาย, การค้ามนุษย์ และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๓.) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม, การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน, การดูแลอํานวยความสะดวกด้านการจราจร, การป้องกันการประทุษร้ายต่อทรัพย์ ตามที่ได้สั่งการไว้แล้ว โดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ๔.) ให้ความสําคัญกับงานหมายจับ โดยกําหนดให้ระดมกวาดล้างหมายจับในแต่ละห้วง การตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลหมายจับในระบบ CRIMEs และ PDC ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เร่งรัดจับกุม จับแล้วต้องถอนหมายจับโดยเร็ว การจําหน่ายหมายจับที่ขาดอายุความ การแจ้งผู้อํานวยการทะเบียนกลาง ตามนโยบายของ ตร. อย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ จัดสายตรวจและแหล่งข่าวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หมั่นซักซ้อมยุทธวิธีตํารวจและแผนเผชิญเหตุเป็นประจํา ๕.) ให้ดําเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ ครม. เห็นชอบและที่ ตร. สั่งการ ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอเน้นย้ำความสําคัญของจุดตรวจจุดสกัดในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามข้อกําหนดฯ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กรณีห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กําหนด พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องการป้องกันและกวดขันจับกุม ปรับจุดตรวจและให้เพิ่มสายตรวจชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าตรวจสอบกลุ่มผู้ชุมนุมมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ เชื้อโรค ๖.) ให้ผู้บังคับบัญชากํากับดูแลกวดขันวินัย การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของ สังคม โดยเฉพาะการแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อย และให้ความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ และการดูแลสวัสติการของกําลังพลให้เหมาะสม
วันที่ ๖ พ.ค. ๖๓ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และคุณพัชรพร สุขไพบูลย์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ชัยนาท, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. และ กต.ตร.จว.ชัยนาท ร่วมกันแจกอาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค ๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท – เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๓ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ชัยนาท, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, กต.ตร.จว.ชัยนาท ร่วมกันแจกอาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชน ตามนโยบายของ ผบ.ตร. ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค ๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) – เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ ต.สามง่ามท่าโบสถ์, ต.ห้วยงู และ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท – เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง