ติดต่อเรา

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

เลขที่ 304/1  ถนนสถิตย์ธรรม  ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  17000

หมายเลขโทรศัพท์   056-411186