ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และคุณพัชรพร สุขไพบูลย์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ชัยนาท, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ร่วมกันแจกอาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค ๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ชัยนาท, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, กต.ตร.จว.ชัยนาท ร่วมกันแจกอาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชน ตามนโยบายของ ผบ.ตร. ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค ๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
เรื่องมาใหม่