เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร. พร้อมคณะตรวจราชการของ จต. ได้มาตรวจราชการในส่วนของ ภ.จว.ชัยนาท ..โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาทให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท
อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๔๕ น. 
พล.ต.ต.ประการ  ประจง  ผบก.ภ.จว.ชัยนาท 
พร้อมด้วย  ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจราชการจาก  สตส.ตร.  โดยมี  พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา  รัตนบุรี  รอง ผบก.ตส.๒  เป็นหัวหน้าชุดตรวจฯ ณ ห้องประชุม ๑ ภ.จว.ชัยนาท
เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นำโดย.. พล.ต.ต.ประการ ..ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท . , พ.ต.อ.อนุสรณ์
กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.อดิศร บุญประทีป ผกก.(สอบสวน)ฯรรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท 
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมี
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.ประการ  ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ธนา  ชูวงศ์  รอง ผบช.ภ.๑ พร้อมคณะตรวจราชการของ ภ.๑ ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร. พร้อมคณะตรวจราชการของ จต. ได้มาตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ..โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาทให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท
เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.๑  ประธานพร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ ภ.๑ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช.(๑) ได้เดินทางมาประชุม/ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ชัยนาท โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาทให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท
เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ ภ.จว.ชัยนาท ได้จัดการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๖๑ ของ ภ.จว.ชัยนาท ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิ.ย. ๖๑ ณ บริเวณลานปูนเขื่อนเรียงหิน อ.เมืองชัยนาท และสนามฝึกสถานีตำรวจภูธรอำเภอหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมีคณะกรรมประกวดการฝึกฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง ๑๔ สภ. เข้าร่วม
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ