เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.อนุสรน์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่(Local CAT) ตามโครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จำนวน ๔๓๒ คน โดยมีพล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1 ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบช.ภ.๑ ,พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ภ.๑ ,พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.๑ ,ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๑ ,รอง ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ภ.๑ (ที่รับผิดชอบงานจิตอาสา)ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑