เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.๑ ประธานฯพร้อมคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแนวนโยบาย ภ.๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ,พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ,พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ,พ.ต.อ.มาโนช รัตนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ,ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท, ผกก.สอบสวน(กลุ่มงานสอบสวน)ภ.จว.ชัยนาท ,ผกก.สส.ภ.จว.ชัยนาท ,หัวหน้า สภ.ทุก สภ.ในสังกัด ,หน.งานสอบสวน,ป.,สส.,และ จร.ทุก สภ.,รอง ผกก.ทุกนาย สวป.,สว.สส.,สว.จร.ในสังกัด และ สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท