เมื่อวันที่ ๐๓ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท,พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท,พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ,พ.ต.อ.มาโนช รัตนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ,คณะกรรมกการ กต.ตร.จ.ชัยนาท โดยตำแหน่ง,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ภาคประชาชนที่มาจากการคัดเลือก ,ฝ่ายเลขานุการ กต.ตร.จ.ชัยนาท ,ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยนาท และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท โดยมี นายพลสิทธิ์ คำสอน อัยการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน