เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๕.๔๕ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ ได้เป็นประธานในพิธี " การปล่อยแถวรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวย
ความสะดวกด้านการจราจร ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ อ.เมืองชัยนาท" โดยมี พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.มาโนช รัตนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.ชัชพิมุข มีมุข ผกก.สภ.เมืองชัยนาท , นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเมืองชัยนาท
พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง จิตอาสา กู้ชีพ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ นาย

โดยได้กำชับให้
๑. เพิ่มความเข้มในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การอนาจาร การเต้นยั่วยวน การแต่งการล่อแหลม รวมถึงปัญหาการเมาสุราก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยให้ใช้การประชาสัมพันธ์ ตักเตือน ว่ากล่าว หรือการตรวจจับแอลกอฮอร์ เพื่อให้การเล่นน้ำสงกรานต์เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตาม ว.๐ เอราวัณ ๑ อย่างเคร่งครัด
๒. หมั่นตรวจตรา บุคคล ยานพาหนะ วัตถุต้องสงสัย อาวุธปืน วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมาย การรวมตัวของกลุ่มแก๊งวัยรุ่น รวมถึงการเต้นหรือกระทำในลักษณะโป๊เปลือยอนาจาร เมื่อตรวจพบการกระทำความผิด ให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาด
๓.ให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน จริงใจ โดยให้ตระหนักถึง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นสำคัญ
๔. อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพิ่มความเข้มในการกวดขันจับกุมการกระทำความผิดเรื่องการขับรถในขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การไม่สวมหมวก/ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย อย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้ถนนทั่วไป เกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับผลกระทบจากการเดินทาง
๕.ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบในทุกระยะ หากพบปัญหาให้รายงานให้ทราบโดยทันที

โดยให้ทุกนายยึดหลักการทำงานแบบ “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

ณ กองอำนวยการร่วม บริเวณหน้าศาลากลาง อ.เมือง จว.ชัยนาท

พร้อมนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม "จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน สี่แยกหางน้ำสาคร ถนนสายเอเชีย" , "จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน สี่แยกแขวงการทางชัยนาท" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และ ได้เดินทางมาประชุมติดตามตรวจสอบคดีที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ "สภ.เมืองชัยนาท ภ.จว.ชัยนาท"