เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ ภ.จว.ชัยนาท ได้จัดการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๖๑ ของ ภ.จว.ชัยนาท ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิ.ย. ๖๑ ณ บริเวณลานปูนเขื่อนเรียงหิน อ.เมืองชัยนาท และสนามฝึกสถานีตำรวจภูธรอำเภอหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมี พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท/ประธานคณะกรรมการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๖๑ ของ ภ.จว.ชัยนาท และคณะกรรมประกวดการฝึกฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง ๑๔ สภ. เข้าร่วม